تلفن تماس : 2-95013131 031

شرکت در پیشرو ترین مسابقات رباتیک کشور

سالانه صدها مدرسه و موسسه در مسابقات رباتیک شرکت مینمایند و دانش آموزانی از این مدارس و موسسات به رقابت با یکدیگر میپردازند.این شرکت کنندگان که از سراسر کشور در این مسابقات شرکت مینمایند در صورت کسب رتبه های برگزیده به مسابقات بین المللی اعزام خواهند شد تا در رقابتهای جهانی بتوانند برای کشور عزیزمان افتخار آفرینی کنند.

 
 

هر ساله با توجه به اهمیت مسابقات و تعداد شرکت کنندگان در مسابقات رسانه های مختلف آن را مورد پوشش خبری قرار می دهند. این مسابقات در هر دوره از سوی رسانه های جمعی مورد توجه اصحاب رسانه قرار میگیرد و اخبار این مسابقات را در سطح گسترده ای منتشر میکنند. در ادامه پوشش خبری  دوره های مختلف از مسابقات را ملاحظه میفرمایید.

بستن منو
×